“Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất … hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy…”

Nổi bật nhất

Đăng kí nhận bài viết mới nhất

Sở thích

Nhân vật

Hàn Quốc