Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Chính Xác Nhất 2023

Tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của mỗi quốc gia
Đánh giá bài viết

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của GNP hoặc GDP hoặc thu nhập bình quân đầu người. Nó thể hiện sự thay đổi về lượng của nền kinh tế. Vậy cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế nào? Theo dõi bài viết sau để tìm hiểu ngay.

Tìm hiểu tốc độ tăng trưởng kinh tế là gì?

Tăng trưởng kinh tế là một sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội hoặc tổng sản lượng quốc dân. Đồng thời cũng là quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân đầu người ở thời gian nhất định.

Khái niệm tốc độ tăng trưởng kinh tế là gì?

Khái niệm tốc độ tăng trưởng kinh tế là gì?

Sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào hai quá trình: sự tích lũy tài sản và các tài sản có năng suất hơn. Tiết kiệm, tiến hành đầu tư là trọng tâm, nhưng phải hiệu quả thì mới đẩy mạnh tăng trưởng được. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về sản xuất dịch vụ và hàng hóa trong một nền kinh tế. Sự gia tăng của tư liệu sản xuất cũng như lực lượng lao động, công nghệ, vốn con người…. Tất cả đều có thể góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế thường sẽ được đo bằng sự gia tăng tổng giá trị thị trường. Đồng thời bổ sung được sản xuất và sử dụng các ước tính như GDP.

Những nhân tố ảnh hưởng đến tính tốc độ tăng trưởng

Nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế được thể hiện trong mô hình lý thuyết tăng trưởng. Chúng khác nhau theo những thời kỳ khác nhau.

Những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế chính là lao động, vốn, tài nguyên,…. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, vốn được xem là một nhân tố thiết yếu đầu tiên. Các nước nghèo rất khó thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó.

 • Thu nhập thấp → Tiết kiệm thấp → Đầu tư thấp → Tăng trưởng thấp → Thu nhập thấp.
Sự tăng trưởng kinh tế là vô cùng quan trọng

Sự tăng trưởng kinh tế là vô cùng quan trọng

Mô hình tăng trưởng kinh tế cổ điển, lao động và vốn là hai yếu tố quan trọng nhất. Đặc biết nó có ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế. Điều này được thể hiện thông qua hai lý thuyết về tăng trưởng kinh tế nổi tiếng. Đó là lý thuyết của ông Adam Smith và ông Ricardo.

Adam Smith (1723 – 1790) cho rằng: nguồn gốc của sự tăng trưởng phát sinh từ năm nhân tố chính. Đó là sức lao động, tiền vốn, đất đai, tiến bộ kỹ thuật và môi trường chế độ kinh tế xã hội. Được biểu diễn theo hàm sau: Y = f (L,K,R,T,U).

Trong đó:

 • Y là sản lượng của nền kinh tế.
 • L là sức lao động.
 • K là tiền vốn hay tư bản.
 • R là đất đai.
 • T là tiến bộ kỹ thuật.
 • U là môi trường kinh tế – xã hội.

Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế

Bạn đã biết được cách tính tốc độ tăng trưởng rồi phải không? Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu ý nghĩa của nó nhé!

Tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của mỗi quốc gia

Tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của mỗi quốc gia

 • Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện giải quyết công ăn, việc làm và giảm thất nghiệp. Quy luật Okun là GDP thực tế tăng 2,5% so với mức tiềm năng. Từ đó tỉ lệ thất nghiệp giảm đi 1%.
 • Tăng trưởng kinh tế làm cho mức thu nhập của dân cư tăng. Đồng thời phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của cộng đồng cũng được cải thiện.
 • Tăng trưởng tạo tiền đề vật chất nhằm củng cố an ninh quốc phòng, củng cố chế độ chính trị. Đồng thời tăng uy tín và vai trò quản lý của nhà nước đối với xã hội.

Công thức tính tốc độ tăng trưởng

Sự chênh lệch quy mô kinh tế là điều hiển nhiên giữa các quốc gia

Sự chênh lệch quy mô kinh tế là điều hiển nhiên giữa các quốc gia

Để đo lường tăng trưởng kinh tế có thể dùng:

 • Mức tăng trưởng tuyệt đối trong một giai đoạn.
 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong một giai đoạn.
 • Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong một giai đoạn.

Mức tăng trưởng tuyệt đối này là mức chênh lệch quy mô kinh tế giữa hai kỳ cần so sánh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bằng cách tính rất đơn giản. Đó là lấy chênh lệch của quy mô kinh tế kỳ hạn so với quy mô kinh tế kỳ trước chia cho quy mô kinh tế kỳ trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng đơn vị phần trăm (%).

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực là gì?

Cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế nào?

Cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế nào?

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực hay còn gọi là tốc độ tăng trưởng GDP thực. Nó dùng để đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế, biểu thị bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, nó được điều chỉnh theo lạm phát hoặc giảm phát. Nói cách khác thì nó cho thấy các thay đổi trong giá trị của tất cả dịch vụ hàng hóa. Nó được sản xuất bởi một nền kinh tế, sản lượng kinh tế của một quốc gia. Đồng thời rất quan trọng khi tính đến sự biến động của giá cả.

Mấu chốt của sự phát triển ở mỗi quốc gia là sự tăng trưởng kinh tế

Mấu chốt của sự phát triển ở mỗi quốc gia là sự tăng trưởng kinh tế

Sự tăng trưởng kinh tế là gia tăng sản xuất hàng hóa và dịch vụ kinh tế. Nó có thể được đo lường bằng giá trị danh nghĩa hoặc giá trị thực tế. Theo truyền thống, sự tăng trưởng kinh tế tổng hợp được đo lường bằng tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Đồng thời cũng có thể được đo lường bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mặc dù đôi khi các số liệu thay thế được sử dụng.

Trên đây là cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và các đặc điểm của nó. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn cho bản thân mình.