Cách Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Kinh Tế Chuẩn Xác Nhất 2023

Tăng trưởng kinh tế có lợi cho tất cả các quốc gia
Đánh giá bài viết

Tăng trưởng kinh tế là vấn đề vô cùng quan trọng, là mục tiêu mà hầu hết các quốc gia đều hướng đến. Vậy cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế nào mới đúng? Theo dõi bài viết sau để biết cách tính nhé!

Khái niệm tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là một sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia (GDP). Đồng thời đây cũng có thể hiểu là tổng sản lượng quốc dân hay với các quy mô sản lượng quốc gia. Nó được tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định. Sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào hai quá trình. Đó là sự tích lũy tài sản cụ thể như lao động, đất đai, vốn, đầu tư tài sản khác.

Vậy tốc độ tăng trưởng được hiểu là độ nhanh hay chậm của sự gia tăng sản phẩm, cụ thể:

  • Tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia (GDP) trong một thời gian nhất định.
  • Tổng sản lượng quốc dân trong một thời gian nhất định.
  • Các quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng

Tiết kiệm và đầu tư là vô cùng quan trọng. Nhưng đầu tư phải hiệu quả thì mới đẩy mạnh tăng trưởng. Chính sách chính phủ, sự ổn định chính trị, kinh tế, đặc điểm địa lý,… đều đóng vai trò nhất định. Nó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế hiện nay. Bao gồm có bốn nhân tố tăng trưởng kinh tế đó là nhân lực, tài nguyên, tư bản, công nghệ. Theo đó, phát triển bốn nguồn nhân lực này sẽ giúp cho đất nước có sự tăng trưởng vượt trội hơn.

Những chỉ tiêu đánh giá để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

Sự tăng trưởng kinh tế được biểu thị bằng phần trăm thể hiện tốc độ thay đổi trong GDP. Thông thường sẽ từ năm này sang năm khác. Một thước đo tăng trưởng kinh tế khác là tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Đôi khi sẽ được ưu tiên hơn nếu nền kinh tế của một quốc gia phụ thuộc vào nước khác.

Các chỉ tiêu biểu nhất để đánh giá tăng tốc độ phát triển kinh tế là gì?

Các chỉ tiêu biểu nhất để đánh giá tăng tốc độ phát triển kinh tế là gì?

Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với tổng sản phẩm quốc nội

Tổng sản phẩm quốc nội còn được biết đến với cái tên tiếng Anh: Gross Domestic Products (GDP).

Đây là tổng giá trị bằng tiền của tất cả các sản phẩm, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong nước. Trong một thời gian nhất định, có thể bao gồm cả những sản phẩm, dịch vụ. Nó sẽ được tạo ra bởi công dân nước ngoài, miễn là được sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổng sản phẩm quốc dân

Tổng sản phẩm quốc dân có tên tiếng Anh là Gross National Product (GNP). Đây là tổng giá trị tính bằng tiền của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng. Nó được tạo ra bởi công dân một nước trong một thời gian nhất định. Khác với GDP, GNP lại bao gồm những sản phẩm, dịch vụ được sản xuất chỉ bởi công dân Việt Nam. Bất kể cho dù họ sống trên lãnh thổ nào khác.

GNP thường sẽ được tính bằng cách lấy tổng chi tiêu. Cụ thể là tiêu dùng cá nhân, đầu tư tư nhân trong nước, chi tiêu chính phủ,… Đồng thời bất cứ thu nhập nào mà người cư trú kiếm được từ những khoản đầu tư ở nước ngoài. Nó sẽ trừ đi thu nhập kiếm được trong nền kinh tế trong nước của người cư trú nước ngoài.

Cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng được tính bằng cách lấy hiệu số giữa quy mô kinh tế hiện tại. Sau đó, thời kỳ trước chia cho quy mô kinh tế thời kỳ trước. Tăng trưởng kinh tế được biểu thị bằng đơn vị %.

Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng như thế nào?

Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng như thế nào?

Được biểu diễn bằng toán học, sẽ có công thức như sau:

y = dY/Y x 100 (%)

Trong đó, Y là quy mô của nền kinh tế, y là tăng trưởng. Nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP danh nghĩa (hoặc GNP) thì có tốc độ GDP (hoặc GNP) danh nghĩa. Nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP thực tế (hoặc GNP) thì có tốc độ GDP (hoặc GNP) thực tế. Thông thường, tăng trưởng kinh tế sẽ sử dụng các chỉ số thực thay vì danh nghĩa.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế có mục tiêu gì?

Hiện nay, mục tiêu của tăng trưởng kinh tế bao gồm nhiều yếu tố. Cụ thể là bao gồm tăng năng suất lao động, khả năng phát triển ở nước ngoài. Đồng thời nâng cao đời sống cho người dân, sự bình ổn chi phí và giá cả.

Vai trò của tăng trưởng kinh tế hết sức quan trọng. Bởi vì nó giúp cải thiện đời sống của người dân. Đồng thời khích lệ áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra tính năng động trong cuộc sống.

Về phía chính phủ

Tăng trưởng kinh tế là một trong các chỉ tiêu để chính phủ đánh giá kế hoạch điều hành. Đồng thời quản lý nền kinh tế đạt được hiệu quả mong muốn hay chưa. Nhờ vào đó mà chính phủ có chính sách an cư xã hội, tăng phúc lợi, củng cố chính trị. Bên cạnh các biện pháp điều hành kinh tế trong những năm tới.

Tăng trưởng kinh tế có lợi cho tất cả các quốc gia

Tăng trưởng kinh tế có lợi cho tất cả các quốc gia

Về phía các nhà kinh tế và doanh nghiệp

Đối với những nhà kinh tế học và doanh nghiệp, xem xét tính tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nó giúp nắm bắt mức sống dân cư cũng như mức thu nhập bình quân đầu người. Nhằm có những bước đi kinh doanh trong tương lai. Tuy nhiên, một số quốc gia có sự phân hóa sâu sắc giàu và nghèo. Tuy rằng tăng trưởng kinh tế là tăng hay thu nhập bình quân trên đầu người cao hơn. Nhưng sự thật là nhiều người vẫn có chất lượng sống vô cùng thấp.

Sự chênh lệch mức độ tăng trưởng kinh tế giữa các nước

Sự chênh lệch mức độ tăng trưởng kinh tế giữa các nước

Qua bài viết trên bạn đã biết cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế rồi phải không? Hy vọng bạn sẽ có nhiều kiến thức bổ ích hơn về nền kinh tế của toàn cầu.