[Tổng Hợp] 100+ Câu Ca Dao Tục Ngữ Nổi Bật

Ca dao hay về công ơn người thầy
Đánh giá bài viết

Kho tàng ca dao tục ngữ của Việt Nam vô cùng đa dạng. Bất kì lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng đều có những câu tục ngữ riêng biệt. Để cập nhật các câu ca dao nổi bật của văn học Việt Nam thì đừng bỏ qua bài viết sau đây.

Ca dao thành ngữ nổi bật của Việt Nam

Ca dao về lao động

Ca dao về lao động

 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
 2. Bán anh em xa, mua láng giềng gần.
 3. Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

 1. Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.

 1. Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

 1. Cá lớn nuốt cá bé.
 2. Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.
 3. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
 4. Dĩ hòa vi quí.
 5. Ăn có chỗ, đỗ có nơi.
 6. Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng trâu.
 7. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Ca dao tục ngữ về tình bạn ý nghĩa

Ca dao, thành ngữ ý nghĩa về tình bạn

Ca dao, thành ngữ ý nghĩa về tình bạn

 1. Bạn bè là nghĩa tương tri,

Sao cho sau trước một bờ mới nên.

 1. Ai ơi nhớ lấy câu này,

Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.

 1. Sống trong bể ngọc kim cương,

Không bằng sống giữa tình thương bạn bè.

 1. Đã là bạn thì mãi mãi là bạn,

Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

 1. Anh em bốn bể là nhà,

Người dưng khác họ vẫn là anh em.

 1. Bạn bè là nghĩa tương thân,

Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.

Bạn bè là nghĩa trước sau,

Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

Ca dao về bạn bè

Ca dao về bạn bè

Ca dao, thành ngữ về chữ tín

 1. Chữ tín còn quý hơn vàng.
 2. Quân tử nhất ngôn.
 3. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.
 4. Lời nói như đinh đóng cột

Đã nói ra thì chắc chắn phải thực hiện.

 1. Treo đầu dê, bán thịt chó.
 2. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
Ca dao về chữ tín

Ca dao về chữ tín

Ca dao tục ngữ về tôn sư trọng đạo

 1. Tiên học lễ, hậu học văn.
 2. Không thầy đố mày làm nên.
 3. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
 4. Một kho vàng không bằng một nang chữ.
 5. Muốn sang thì bắt cầu kiều

Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy!

Ca dao hay về công ơn người thầy

Ca dao hay về công ơn người thầy

 1. Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

 1. Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

 1. Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

 1. Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

 1. Muốn khôn thì phải có thầy

Không thầy dạy dỗ, đố mày làm nên.

 1. Mười năm luyện tập sách đèn

Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.

Ca dao tục ngữ về đạo đức, phẩm hạnh con người

 1. Những người đạo đức hiền hòa

Đi đâu cũng được người ta tôn thờ.

 1. Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

 1. Cây xanh thì lá cũng xanh,

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

 1. Người trồng cây hạnh người chơi

Ta trồng cây đức để đời về sau.

 1. Ba vuông sánh với bảy tròn,

Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu.

 1. Làm người phải đắn phải đo,

Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

 1. Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Ca dao về sự cố gắng, đồng lòng

Ca dao về sự cố gắng, đồng lòng

 1. Sông kia bên lở bên bồi,

Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.

 1. Cờ bạc là bác thằng bần,

Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.

 1. Chì khoe chì nặng hơn đồng

Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.

Ca dao tục ngữ về quy luật cuộc sống

 1. Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.
 2. Ở hiền gặp lành.
 3. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.
 4. Người có lúc vinh, lúc nhục.
 5. Sông có khúc, người có lúc.
 6. Hết tiền tài, hết nhân nghĩa.
 7. Uống nước nhớ nguồn.
 8. Giấy rách phải giữ lấy lề.
 9. Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng.
 10. Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người.
 11. Anh hùng đa nạn, hồng nhân đa truân.
 12. Giận mất khôn, lo mất ngon.
 13. Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm.
 14. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.
 15. Kính lão đắc thọ.
 16. Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.
 17. Nọc người bằng mười nọc rắn.
 18. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
 19. Đẹp nết hơn đẹp người.
 20. Trách mình trước, trách người sau.
 21. Cái nết đánh chết cái đẹp.
 22. Tốt danh hơn lành áo.
 23. Một câu nhịn bằng chín câu lành.
 24. Vàng thật không sợ lửa.

Những câu ca dao thường được nhắc đến

Cao dao tục ngữ nổi bật của Việt Nam

Cao dao tục ngữ nổi bật của Việt Nam

 1. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
 2. Nồi nào vung nấy.
 3. Nói láo quá hóa vụng.
 4. Ăn có chừng, chơi có độ.
 5. Thắng không kiêu, bại không nản.
 6. Kiến tha lâu đầy tổ.
 7. Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.
 8. Ngựa quen đường cũ.
 9. Nước đến chân mới nhảy.
 10. Mất của mới lo rào giậu.
 11. Còn nước còn tát.

Ca dao, thành ngữ là những kinh nghiệm được cha ông truyền lại từ lâu đời. Hy vọng những câu ca dao trên sẽ giúp bạn đúc kết nhiều bài học quý báu.