Thế Giới Quan Là Gì? Phân Loại Thế Giới Quan

Thế giới quan huyền thoại giải thích nguồn gốc của loài người
Đánh giá bài viết

Thế giới quan giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với việc định hướng toàn bộ cuộc sống của con người. Nó xuất phát từ nhận thức cho đến hoạt động thực tiễn. Vậy thế giới quan là gì? Thế giới quan được phân loại như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông tin hữu ích trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Thế giới quan là gì?

Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, bản thân, con người. Cùng với đó là vị trí của con người trong thế giới đó. Nó giữ vai trò định hướng đối với toàn bộ cuộc sống của con người. Từ thực tiễn cho đến hoạt động nhận thức thế giới và cả tự nhận thức bản thân. Từ đó, xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình.

Khái niệm thế giới quan đã thể hiện cái nhìn bao quát về thế giới trong ý thức của mỗi chủ thể. Bao gồm thế giới bên ngoài, con người và cả mối quan hệ giữa con người với thế giới đó. Nó được xem là kim chỉ nam cho thái độ và hành vi của con người đối với thế giới bên ngoài.

Thế giới quan là gì?

Thế giới quan là gì?

Nguồn gốc của thế giới quan được ra đời từ sự sống. Tất cả mọi hoạt động của con người đều bị chi phối bởi thế giới quan nhất định. Yếu tố cấu thành nên thế giới quan thực chất là tri thức, lý chí, tình cảm và niềm tin. Chúng sẽ liên kết với nhau tạo thành một thể thống nhất. Nó chi phối đến nhận thức và hành động thực tiễn của con người.

Thế giới quan khoa học là gì?

Thế giới quan khoa học là một thế giới khách quan. Nó hiện hữu độc lập với con người. Thế giới đó sẽ biến đổi chuyển theo quy luật nhân quả, con người có tiền năng mới hiểu được. Thế giới quan đó không trực tiếp hay gián tiếp. Nó nằm trong tất cả tư duy, cảm quan và xử thế của con người.

Thế giới quan hình thành dựa trên nhiều yếu tố phụ thuộc. Và tất cả thuộc về ý thức xã hội, đó là:

  • Quan điểm triết học.
  • Quan điểm khoa học, đạo đức, chính trị và thẩm mỹ.
  • Quan điểm tôn giáo: Sản phẩm của tâm thức mô tả kiến thức thông qua trực giác cảm nhận.
Thế giới quan khoa học có những quan điểm triển học

Thế giới quan khoa học có những quan điểm triển học

Kiến thức khoa học hướng đến mục tiêu và phương hướng thực tiễn. Nó thể hiện trực tiếp cho người trong tự nhân, xã hội dựa theo những quan sát và dữ kiện. Từ thực tiễn, phân tích tổng hợp chặt chẽ có kiểm nghiệm đối với sự khách quan so với thực tiễn.

Phân loại thế giới quan

Hiểu được thế giới quan là gì, phân loại thế giới quan sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát hơn:

Thế giới quan huyền thoại

Thế giới quan huyền thoại có nguồn gốc xã hội nguyên thủy trong giai đoạn sơ khai lịch sử. Với việc xây dựng nên các huyền thoại. Hướng đến mục đích phản ánh các kết quả cảm nhận ban đầu của người nguyên thủy. Điều đó được thể hiện ở nhận thức khách quan tự nhiên và đời sống xã hội. Chẳng hạn như dân tộc Việt Nam nổi tiếng truyền thuyết Lạc Long Quân- Âu Cơ. Truyền thuyết này giải thích về nguồn gốc của dân tộc.

Đặc điểm của thế giới quan này là yếu tố thực và ảo, cái thần và con người. Lý trí và tín ngưỡng hòa quyện cùng với nhau. Vì con người không giải thích được các hiện tượng đặc trưng trong xã hội. Nên thường đưa ra các yếu tố tưởng tượng có tính huyền bí để lý giải Thế giới quan huyền thoại không phản ánh hiện thực theo cách khách quan.

Thế giới quan huyền thoại giải thích nguồn gốc của loài người

Thế giới quan huyền thoại giải thích nguồn gốc của loài người

Thế giới quan tôn giáo

Thế giới quan tôn giáo là gì? Nó phản ánh hiện thực khách quan hư ảo. Nó ra đời trong bối cảnh trình độ nhận thức của con người còn nhiều hạn chế. Thế giới quan tôn giáo được giải thích dựa trên cơ sở thừa nhận sự sáng tạo của một loại năng lực thần bí, siêu nhiên.

Đặc trưng cơ bản của thế giới quan là niềm tin dựa vào sự tồn tại. Cùng với đó là sức mạnh của lực lượng siêu nhiên, thần thánh. Con người hoàn toàn bất lực và phụ thuộc vào thế giới siêu nhiên đó.

Đối với thế giới quan tôn giáo, con người chính là kẻ cầu xin và phục tùng. Ở một khía cạnh khác, thế giới quan tôn giáo mang khát vọng được giải thoát khỏi khổ đau. Hướng đến cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. Do đó, đã giúp cho thế giới quan này tồn tại trong đời sống tinh thần ngày nay.

Đặc trưng cơ bản của thế giới quan là niềm tin dựa vào sự tồn tại

Đặc trưng cơ bản của thế giới quan là niềm tin dựa vào sự tồn tại

Thế giới quan triết học là gì?

Thế giới quan triết học ra đời với điều kiện trình độ tư duy và thực tiễn của con người. Nó có bước phát triển cao hơn so với thế giới quan khoa học của tôn giáo và huyền thoại. Điều này làm cho tính tích cực ở tư duy của con người có bước thay đổi về chất.

Thế giới quan triết học được xây dựng trên hệ thống lý luận, phạm trù và quy luật. Nó không đơn giản chỉ là khái niệm, phạm trù hay quy luật. Thế giới quan triết học nỗ lực tìm cách giải thích. Đồng thời chứng minh tính đúng đắn của các quan điểm với lý luận, logic.

Với các thông tin ở bài viết, mong rằng bạn sẽ hiểu thế giới quan là gì. Xã hội phát triển vai trò của thế giới quan cũng trở nên quan trọng.