Quân Nhân Là Gì? Quyền Và Nghĩa Vụ Của Quân Nhân

Quân nhân có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân
5/5 - 1 votes

Để bảo vệ nền an ninh quốc phòng Việt Nam với nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ nhân dân,… thì không thể thiếu lực lượng nòng cốt. Quân nhân chính là những người trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ cao cả này. Vậy quân nhân là gì? Quân nhân có quyền là nghĩa vụ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Quân nhân là gì?

Theo nghĩa tiếng Việt thì quân nhân là danh từ, chỉ những người phục vụ trong quân đội. Bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và quân nhân chuyên nghiệp. Quân nhân là người đang làm việc tại các đơn vị trong quân đội. Trong đó:

 • Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội: Đây là thành phần chính trong đội ngũ cán bộ quân đội. Họ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác. Với mục đích bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Quân nhân là gì?

Quân nhân là gì?

 • Hạ sĩ quan, binh sĩ (tại ngũ) là công dân phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. Những ai đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân được gọi là hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị.
 • Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân. Ho được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của quân nhân là gì?

Đối với sĩ quan

Sĩ quan có các nghĩa vụ sau đây:

 • Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ lợi ích và tài sản của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức. Bảo vệ tính mạng, quyền, lợi ích và tài sản hợp pháp của cá nhân.
 • Thường xuyên trau dồi và giữ gìn đạo đức cách mạng. Học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hoá, chuyên môn. Cùng với đó là thể lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Quân nhân có những quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào?

Quân nhân có những quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào?

 • Tuyệt đối phục tùng tổ chức và chỉ huy. Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, điều lệnh, chế độ và quy định của quân đội. Giữ bí mật về quân sự và bí mật của quốc gia.
 • Thường xuyên chăm lo cho lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội.
 • Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng. Bên cạnh đó là chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôn trọng và gắn bó với nhân dân.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp là gì?

Quân nhân chuyên nghiệp có các quyền sau:

 • Được Nhà nước bảo đảm về đời sống vật chất, tinh thần. Cùng với đó là chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với nhiệm vụ của Quân đội nhân dân.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, quân sự, pháp luật và chuyên môn kỹ thuật. Bao gồm cả nghiệp vụ phù hợp với vị trí và chức danh đảm nhiệm.
 • Được hưởng quyền lợi khác theo quy chế của pháp luật.
Quân nhân có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân

Quân nhân có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân

Nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp:

 • Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách. Đồng thời là pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao;
 • Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh. Trường hợp vẫn phải chấp hành thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó;

Đối với hạ sĩ quan và binh sĩ

Theo Điều 9 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, hạ sĩ quan, binh sĩ có quyền và nghĩa vụ sau:

Hạ sĩ quan, binh sĩ được Nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân.

Hạ sĩ quan và binh sĩ được Nhà nước đảm bảo về nhiều mặt đời sống

Hạ sĩ quan và binh sĩ được Nhà nước đảm bảo về nhiều mặt đời sống

Hạ sĩ quan, binh sĩ có nghĩa vụ:

 • Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
 • Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức. Bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân;
 • Học tập quân sự, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ. Rèn luyện ý thức, tính tổ chức, kỷ luật và thể lực. Nâng cao bản lĩnh chính trị và chiến đấu.

Mong rằng với những thông tin trên, bạn sẽ hiểu được quân nhân là gì cũng như nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của họ.