Nghĩa Vụ Là Gì Và Những Nội Dung Liên Quan

Nghĩa vụ là gì?
Đánh giá bài viết

Khi tham gia vào mối quan hệ dân sự, bên cạnh các quyền và lợi ích hợp pháp được pháp luật bảo vệ thì chủ thể cũng có những nghĩa vụ buộc phải thực hiện. Vì lợi ích của một người hay một nhóm người cụ thể. Tại bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về nghĩa vụ là gì và những nội dung liên quan.

Nghĩa vụ là gì?

Nghĩa vụ là việc mà một hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá. Đồng thời là việc thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định. Vì lợi ích của một hay của nhiều chủ thể khác nhau.

Mối quan hệ nghĩa vụ được xác định là quan hệ pháp luật dân sự khi hội tụ được 3 yếu tố:

  • Chủ thể,
  • Khách thể,
  • Nội dung quan hệ theo pháp luật dân sự.
Nghĩa vụ là gì?

Nghĩa vụ là gì?

Đối tượng của nghĩa vụ là gì?

Từ khái niệm trên có thể thấy đối tượng của nghĩa vụ bao gồm:

Tài sản

Thông thường, ở trong các quan hệ nghĩa vụ đều có sự xuất hiện của đối tượng là tài sản. Tài sản bao gồm tiền, vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Nó có thể là vật chia được hoặc vật không chia được, hay là vật đặc định hoặc vật cùng loại,… Khi xác định nội dung của quan hệ nghĩa vụ thì các bên phải căn cứ vào tính chất của từng loại tài sản cụ thể.

Công việc phải thực hiện

Công việc phải thực hiện là những hoạt động thể hiện thông qua hành vi cụ thể. Theo đó, một bên mong muốn xác lập quan hệ nghĩa vụ để bên còn lại thực hiện nghĩa vụ này. Người có nghĩa vụ phải thực hiện công việc đúng theo nội dung đã được xác định. Đồng thời, đảm bảo thỏa mãn những nhu cầu về lợi ích vật chất và tinh thần của người yêu cầu. Các quan hệ nghĩa vụ có đối tượng là công việc phải làm hay các quan hệ phát sinh từ hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gửi giữ tài sản,… Kết quả công việc được thực hiện dưới dạng một vật cụ thể. Nhưng cũng có thể không được biểu hiện thành một vật cụ thể nào như các hợp đồng dịch vụ.

Đối tượng của nghĩa vụ phải thực hiện công việc gì?

Đối tượng của nghĩa vụ phải thực hiện công việc gì?

Công việc không phải thực hiện

Công việc không được làm là hoạt động không thông qua hành vi. Nghĩa là thể hiện dưới dạng không hành động. Các bên đã thỏa thuận nhằm thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích của mình. Công việc không được làm là đối tượng của nghĩa vụ khi các bên xác lập một quan hệ nghĩa nghĩa vụ. Nên bên có nghĩa vụ không được thực hiện một nội dung mà các bên đã thỏa thuận.

Điều kiện đối xem xét với đối tượng của nghĩa vụ

Qua việc xem xét đối tượng của nghĩa vụ là gì thì một tài sản, một công việc phải làm hoặc một công việc không được làm chỉ được coi là đối tượng của nghĩa vụ dân sự khi chúng thoả mãn các điều kiện sau đây:

Đáp ứng được lợi ích nào đó cho chủ thể có quyền

Thông thường, lợi ích mà chủ thể có quyền hướng tới là một lợi ích vật chất. Nhưng đôi khi cũng có thể là một lợi ích tinh thần.

Để chủ thể có quyền đạt được lợi ích thì vật đó phải mang đầy đủ các thuộc tính của hàng hoá. Nếu đối tượng của nghĩa vụ là công việc thì việc phải làm hoặc việc không được làm phải hướng tới lợi ích của người có quyền. Khi làm hoặc không làm công việc này sẽ đem đến cho bên kia lợi ích nhất định.

Chủ thể có những quyền gì để đạt được lợi ích?

Chủ thể có những quyền gì để đạt được lợi ích?

Được xác định hoặc có thể xác định được

Khi các bên giao kết hợp đồng xác lập quan hệ nghĩa vụ đối với nhau, phải xác định rõ đối tượng của nghĩa vụ. Khi nghĩa vụ được thiết lập theo quy định thì đối tượng được pháp luật xác định rõ.

Nếu đối tượng của nghĩa vụ là vật thì các bên phải xác định rõ về:

  • Số lượng,
  • Trọng lượng,
  • Khối lượng,
  • Tính chất,
  • Tình trạng của tài sản thông.

Tất cả đều thông qua việc kiểm đếm và các giấy tờ liên quan (nếu có). Nếu là tài sản hình thành trong tương lai phải có giấy tờ xác định cụ thể về tài sản. Và các căn cứ chứng minh tài sản đó chắc chắn sẽ hình thành. Và sẽ thuộc sở hữu của một trong các bên. Nếu là giấy tờ có giá hoặc quyền tài sản thì bên đưa tài sản đó làm đối tượng của nghĩa vụ. Theo đó, phải có đầy đủ bằng chứng chứng minh tài sản đó thuộc sở hữu của mình.

Đối tượng của nghĩa vụ có thể thực hiện được

Nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự thì không thỏa mãn được lợi ích của chủ thể có quyền. Do đó, nếu đối tượng là tài sản thì phải là những tài sản có thể đem giao dịch được. Nếu là công việc thì phải là các công việc có thể thực hiện được.

Với nội dung bài viết trên, chắc rằng bạn đã hiểu được nghĩa vụ là gì cũng như những vấn đề liên quan.