Khoa Học Công Nghệ Là Gì? Vai Trò Của Khoa Học Công Nghệ

Nghiên cứu, phát triển công nghệ
Đánh giá bài viết

Hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống hiện nay đều ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chưa hẳn ai cũng hiểu khoa học công nghệ là gì? Vai trò mà khoa học công nghệ đem đến cho con người? Hiểu được vấn đề này, bài viết dưới đây sẽ đem đến những thông tin bổ ích nhất dành cho bạn.

Tìm hiểu khoa học công nghệ là gì?

Tìm hiểu về hoạt động khoa học và công nghệ

Tìm hiểu về hoạt động khoa học và công nghệ

Khoa học công nghệ là tên gọi tắt của cụm từ “Khoa học và công nghệ”. Cụ thể:

  • Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
  • Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.

Khoa học công nghệ có những hoạt động nào?

Tại Điều 3 Luật Khoa học công nghệ 2013, quy định những hoạt động khoa học công nghệ như sau:

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất sự vật hiện tượng. Sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng thực tiễn.

Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

  • Nghiên cứu cơ bản: Nhằm khám phá ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên.
  • Nghiên cứu ứng dụng: Vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra công nghệ mới. Đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người và xã hội.

Hoạt động khoa học công nghệ là gì? Phát triển công nghệ

Nghiên cứu, phát triển công nghệ

Nghiên cứu, phát triển công nghệ

Hoạt động này sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng. Từ đó, triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiện có. Sau đó tạo ra công nghệ mới.

Ví dụ: Phát triển công nghệ sản xuất tàu, thuyền dựa trên định luật Ác-si-mét.

Triển khai thực nghiệm

Dựa vào kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu.

Sản xuất thử nghiệm

Hoạt động sản xuất thử nghiệm

Hoạt động sản xuất thử nghiệm

Ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới. Sản xuất thử sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

Ví dụ: Sau khi có kết quả thử nghiệm trên chuột và người, nước Nga đã tiến hành sản xuất vắc xin chống Covid 19 trên thực tiễn.

Dịch vụ khoa học và công nghệ

Hoạt động này nhằm phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. Dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng thành tựu KHCN vào trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Vai trò của khoa học công nghệ là gì?

Khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực cuộc sống

Khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực cuộc sống

Khoa học công nghệ giữ nhiều vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay.

Góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế

Khoa học công nghệ ra đời kéo theo sự phát triển kinh tế. Khoa học công nghệ là công cụ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang công nghiệp. Phát triển các ngành công nghệ cao sử dụng máy móc, trí tuệ nhân tạo.

Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Sự phát triển về khoa học công nghệ dẫn đến sự phân công đa dạng của xã hội. Các ngành kinh tế được chia thành nhiều ngành nhỏ với những lĩnh vực mới. Từ đó dẫn đến sự chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực, hiện đại hơn.

Vai trò của khoa học công nghệ là gì? Giúp đẩy mạnh sự phát triển của con người

Con người ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý, sử dụng, ứng dụng công nghệ mới. Nhờ khoa học công nghệ mà đời sống con người được nâng cao. Máy móc hiện đại có mặt ngày càng nhiều trong công việc lẫn đời sống.

Giúp nâng cao chất lượng và sự cạnh tranh của hàng hóa

Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp năng suất, chất lượng hàng hóa được nâng cao. Do đó, hàng hóa trên thị trường sẽ có tính cạnh tranh cao hơn. Những sản phẩm có chất lượng tốt mới có thể tồn tại trên thị trường.

Những nguyên tắc hoạt động của khoa học công nghệ

Nguyên tắc hoạt động của khoa học công nghệ là gì?

Nguyên tắc hoạt động của khoa học công nghệ là gì?

Lĩnh vực khoa học công nghệ hoạt động dựa trên những nguyên tắc sau đây:

  • Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phụ vụ phát triển kinh tế – xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh phát triển khoa học và công nghệ.
  • Bảo đảm quyền tự do sáng tạo, phát huy dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ.
  • Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.
  • Xây dựng và phát huy năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, phù hợp với Việt Nam.
  • Trung thực, khách quan, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Trên đây là những thông tin cơ bản về lĩnh vực khoa học công nghệ. Hy vọng những giải đáp trên sẽ hữu ích đối với bạn.