GDP Là Gì? Ý Nghĩa Của GDP Với Nền Kinh Tế Quốc Gia

Khái niệm GDP
Đánh giá bài viết

GDP là gì? Phân loại GDP? Ý nghĩa của GDP đối với nền kinh tế quốc gia là gì? Đâu là công thức tính GDP chuẩn nhất? Để làm rõ những vấn đề trên thì mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

GDP là gì?

Khái niệm GDP

Khái niệm GDP

GDP là viết tắt của Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa hay tổng sản phẩm quốc nội. Đây là chỉ số tiêu dùng đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ được sản xuất ra ở một quốc gia trong một thời gian nhất định.

GDP chính là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường. Giá trị thị trường là biểu thị số tiền mà người tiêu dùng cho trả cho các loại hàng hóa khác nhau. Vì vậy nó phản ánh chính xác giá trị của những hàng hóa này.

GDP chỉ biểu thị các hàng hóa được sản xuất và bán hợp pháp trên thị trường. GDP không tính được những sản phẩm sản xuất và bán ra bất hợp pháp trong nền kinh tế ngầm.

Phân loại GDP

Phân loại GDP

Phân loại GDP

Để hiểu hơn về GDP là gì thì tiếp theo bạn nên nắm rõ về cách phân loại GDP.

GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người là chỉ tiêu được tính dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh bình quân đầu người trong một năm.

Chỉ số GDP bình quân đầu người tỷ lệ thuận với mức thu nhập của người dân ở quốc gia đó. Tuy nhiên, quốc gia có chỉ số GDP cao thì chưa chắc đã có mức sống cao.

GDP thực tế

GDP thực tế

GDP thực tế

GDP thực tế là chỉ tiêu dựa trên tổng sản phẩm, dịch vụ trong nước đã điều chỉnh theo tốc độ lạm phát. GDP thực tế phản ánh giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế trong một năm nhất định.

GDP là gì? GDP danh nghĩa

GDP danh nghĩa

GDP danh nghĩa

GDP danh nghĩa phản ánh tổng sản phẩm quốc nội GDP được tính theo giá cả thị trường. GDP danh nghĩa là chỉ số đánh giá sản xuất kinh tế trong một nền kinh tế bao gồm giá hiện tại trong tính toán. Hay nói cách khác, GDP danh nghĩa không loại bỏ lạm phát hoặc tốc độ tăng giá, có thể làm tăng con số tăng trưởng.

Tất cả hàng hóa và dịch vụ được tính trong GDP danh nghĩa được tính theo giá thị trường được bán vào năm đó.

GDP xanh

GDP xanh là phần còn lại của GDP sau khi đã trừ các khoản chi phí do khử chất thải từ sản xuất, tiêu dùng tài nguyên và mất mát về môi trường do các hoạt động kinh tế.

GDP là gì? Ý nghĩa của GDP đối với một quốc gia

Ý nghĩa của chỉ số GDP

Ý nghĩa của chỉ số GDP

 • GDP chính là thước đo phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
 • GDP thể hiện sự biến động giá sản phẩm dịch vụ hàng hóa theo thời gian.
 • Chỉ số GDP giảm sẽ thể hiện sự suy thoái kinh tế, lạm phát và tình trạng trượt giá, thất nghiệp. Đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
 • GDP bình quân đầu người thể hiện được mức thu nhập trung bình của người dân. Đồng thời thể hiện được chất lượng cuộc sống, mức sống của người dân của mỗi quốc gia.

Một số hạn chế của GDP

Chỉ số GDP vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế như:

 • Không phản ánh hết hoạt động sản xuất cũng như chất lượng hàng hóa.
 • Chỉ phản ánh khâu sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn mới.
 • Không thể đo lường chính xác sự phát triển kinh tế của quốc gia và chất lượng đời sống của người dân.
 • Không định lượng giá trị các hoạt động kinh tế phi chính thức.

Những yếu tố ảnh hưởng đến GDP là gì?

GDP chịu ảnh hưởng bởi 3 yếu tố chính sau đây.

Dân số

Dân số là một những yếu tố không thể thiếu để tính GDP bình quân đầu người. Dân số là nguồn cung cấp lao động để tạo ra của cải vật chất. Đồng thời là đối tượng tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ được tạo ra.

Yếu tố lạm phát

Lạm phát là sự mất giá trị của tiền tệ, giá cả tăng liên tục theo thời gian. Lạm phát tăng quá mức sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế nhưng thường bị ngộ nhận là GDP tăng.

Chỉ số FDI

FDI là chỉ số đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. FDI bao gồm tiền, cơ sở hạ tầng, phương tiện sản xuất.

Công thức tính chỉ số GDP

GDP là gì? Công thức tính GDP

GDP là gì? Công thức tính GDP

Dựa vào phương pháp sản xuất

Ta sẽ có công thức:

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Trong đó: giá trị tăng thêm là thu nhập của người sản xuất, tiền công, bảo hiểm, thuế sản xuất, …

Phương pháp thu nhập

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W là tiền lương.
 • R là tiền thuê.
 • I là tiền lãi.
 • PR là lợi nhuận.
 • Ti là các khoản thuế dịch vụ, hàng hóa bán trên thị trường, trợ cấp của chính phủ.
 • De là khấu hao tài sản cố định.

Phương pháp sử dụng cuối cùng

GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

 • C là tổng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình trong quốc gia đó.
 • I là tổng giá trị tiêu dùng của các nhà đầu tư.
 • G là tổng giá trị chi tiêu của chính phủ.
 • NX là xuất khẩu ròng.

Trên đây là một số lời giải đáp về GDP và ý nghĩa của GDP đối với nền kinh tế. Hy vọng là bài viết trên sẽ hữu ích đối với bạn.