Thẻ: phương pháp học tốt

Những học sinh, sinh viên giỏi luôn có những bí kíp học tập. Dù họ không mất nhiều thời gian để cắm mặt vào những trang sách nhưng họ vẫn đạt được kết quả cao trong thi cử.

Vậy họ đã làm như thế nào ? Sau nhiều năm theo dõi các học sinh giỏi ở những trường tốt nhất. Vn Hồi đã tổng hợp lại những bài viết. Bạn có thể đọc và áp dụng vào việc học một cách dễ dàng.