Những câu nói hay của Gia Cát Lượng không đọc là uổng phí

Gia Cát Lượng là nhà chính trị, nhà ngoại giao lỗi lạc của đất nước Trung Hoa. Nhắc đến Gia Cát Lượng thì ai cũng phải nể phục bởi cách thu phục lòng người bằng “ba tấc lưỡi”. Để hiểu thêm về sự thông minh, sâu sắc của ông thì dưới đây là những câu nói hay của Gia Cát Lượng dành cho bạn.

Những câu nói sâu sắc của Gia Cát Lượng giúp bạn khôn ngoan hơn

Câu nói về sự khiêm nhường đối với công danh

Câu nói về sự khiêm nhường đối với công danh

 1. Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn.

Có nghĩa là: Không đạm bạc thì không tỉ rõ được chí hướng, không yên tĩnh thì không thể xây dựng chí hướng cao xa.

 1. Quý nhi bất kiêu, thắng nghi bất bội, hiền nhi năng hạ, cương nhi năng nhẫn.

Có nghĩa là: Cao quý không kiêu ngạo, chiến thắng không tự mãn, hiền tài vẫn phải khiêm nhường với người mới, cương trực mà bao dung nhẫn nại.

 1. Đãi mạn tắc bất năng khai tinh, hiểm táo tắc bất năng lý tính.

Tạm dịch: Lười nhác không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm không thể có lý tính.

 1. Viễn lự giả an, vô lự giả nguy.

Dịch nghĩa: Người biết nhìn xa trông rộng sẽ được bình an, người vô lo vô nghĩ sẽ dễ gặp nguy hiểm.

 1. Thế lợi chi giao, nan dĩ kinh viễn.

Tạm dịch: Kết giao nhờ quyền thế, lợi ích khó bền lâu.

 1. Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi.

Có nghĩa là: Thời trẻ đầy sinh lực không cố gắng, khi già cả sẽ chỉ biết đau thương.

Câu nói của Gia Cát Lượng về cách nhìn nhận con người

Câu nói của Gia Cát Lượng về cách nhìn nhận con người

 1. - 87%
  2990k vnđ
  399k
  Thần Số Học Cơ bản - Thấu hiểu để hạnh phúc phần 1 - Giảng viên Trần Thị Thanh Hảo
 2. - 81%
  5200k vnđ
  990k
  Dựng phim nâng cao ca nhạc & hiệu ứng kỹ xảo với Adobe Premiere CC - Giảng viên Phạm Anh Dũng
 3. - 85%
  1250k vnđ
  199k
  Giải mã 'nguyên nhân khổ' trong mối quan hệ - Giảng viên Võ Tấn Cường
 4. - 100%
  800k vnđ
  0k
  Bí quyết trở thành Bartender chuyên nghiệp trong 7 ngày - Giảng viên Nguyễn Tấn Trung
 5. - 81%
  1000k vnđ
  199k
  Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình - Giảng viên Trần Thị Kim Thành

Những câu nói hay của Gia Cát Lượng

 1. Vấn chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí.

Dịch nghĩa: Muốn xem xét chí hướng của một người phải hỏi người đó về chuyện thị phi, đúng sai phải trái.

 1. Hữu nan, tắc dĩ thân tiên chi; hữu công, tắc dĩ thân hậu chi.

Có nghĩa là: Gặp khó, tự thân đi đầu; có công, tự thân lùi lại.

 1. Đại sự khởi đầu nan, tiểu sự khởi đầu dị.

Dịch nghĩa: Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.

 1. Phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học.

Tạm dịch: Nếu không học sẽ không mở rộng được cái tài, không có ý chí thì học sẽ không có thành quả.

Những câu nói hay của Gia Cát Lượng về ý chí

Những câu nói hay của Gia Cát Lượng về ý chí

 1. Dục tư kỳ lợi, tất lự kỳ hại, dục tư kỳ thành, tất lự kỳ bại.

Dịch nghĩa: Ham muốn suy nghĩ về cái lợi thì tất sẽ lo lắng về cái hại. Ham muốn suy nghĩ về sự thành công thì tất sẽ lo lắng về cái thất bại.

 1. Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tĩnh nhi trí viễn.

Tạm dịch: Đạm bạc để sáng tỏ chí lớn, yên tĩnh để chí hướng xa xôi.

 1. Hỷ bất ưng hỷ vô hỷ chi sự, nộ bất ưng nộ vô nộ chi vật.

Dịch nghĩa: Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.

Trên đây là những câu nói sâu sắc của Gia Cát Lượng. Mong rằng bạn sẽ sống khôn ngoan hơn nhờ những tư tưởng trên đây.