Giá trị về tư tưởng của nhà thơ Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi là nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt Nam. Ông đã để lại cho văn học nước nhà nhiều kho tàng thơ văn quý giá. Để hiểu hơn về tư tưởng sáng tác chính của ông thì mời bạn theo dõi bài viết sau đây.

Tư tưởng sáng tác chính của Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (Ức Trai) là nhà thơ, nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam. Bằng tài năng của mình, ông nhiều lần đánh đuổi quân địch bằng ngòi bút văn chương. Ức Trai là người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Ức Trai là người có công lớn trong việc đánh đuổi quân ngoại xâm. Ức Trai là người có biệt tài dùng ngòi bút để xuyên thủng ý chí quân thù. Sau đây là phong cách sáng tác cơ bản của Ức Trai mà bạn nên biết.

Thơ văn sáng tác của Ức Trai thường chủ yếu hướng đến dân, đến nước. Đọc các tác phẩm của Ức Trai thì người đọc thường thấy chủ đề sau.

Ức Trai để lại nhiều cống hiến cho văn học

Ức Trai để lại nhiều cống hiến cho văn học

Chủ đề nhân nghĩa, yêu nước thương dân

Ức Trai là con người có lòng yêu nước thương dân vô cùng lớn. Ức Trai là người kế thừa tư tưởng nhân nghĩa sâu sắc của nho gia. Nhân nghĩa là đề tài được ông nhắc đến nhiều lần trong các sáng tác văn thơ.

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”

(Bình Ngô đại cáo)

Theo quan điểm của Ức Trai thì việc nhân nghĩa thể hiện ở hai điểm chính sau. Thứ nhất, nhân nghĩa phải làm cho cuộc sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Thứ hai, nhân nghĩa phải đi đôi với trừ bạo. Đây là một trong những lý lẽ vững chắc để khẳng định tinh thần nhân nghĩa của Đại Việt.

Nguyễn Trãi là người hết lòng vì nước, vì dân

Nguyễn Trãi là người hết lòng vì nước, vì dân

Phản ánh tội ác của quân giặc

Ức Trai là người nặng lòng vì nước, vì dân. Ông thường dùng ngòi bút sắc sảo của mình để phê phán tội ác của quân giặc. Đây là một trong những chứng cứ quan trọng để tố cáo tội ác quân thù. Cụ thể trong bài bình Ngô đại cáo ông đã viết:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tại vạ

Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế

Gây binh kết oán trải mấy mươi năm”

(Bình Ngô đại cáo)

Ức Trai đọc tác phẩm bình Ngô đại cáo

Ức Trai đọc tác phẩm bình Ngô đại cáo

Ức Trai là người có biệt tài trong dùng hình ảnh thơ văn. Ngòi bút của Ức Trai thường tập trung vào những chi tiết quan trọng. Cụ thể là ông đã dùng tội ác của quân giặc để nói về bản chất hung tàn của chúng. Đây là một cách vạch trần tội ác cực kì thông minh và nhạy bén.

Nhìn chung, thơ văn của Ức Trai thường tập trung ở vấn đề yêu nước thương dân. Chính tư tưởng chủ đạo này đã giúp cho thơ văn của ông thêm phần lôi cuốn. Để cập nhật thêm nhiều tư tưởng thơ văn của Ức Trai thì mời bạn theo dõi website https://vnhoi.com của chúng tôi.

Xem thêm: Lối sống tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?