Mẫu Di Chúc Viết Tay Chuẩn & Hợp Pháp

Đánh giá bài viết

Nhiều người thắc mắc di chúc viết tay có hiệu lực ngang với di chúc có chứng thực không? Đâu là mẫu di chúc viết tay ngắn gọn nhưng vẫn đáp ứng đúng quy trình? Theo dõi bài viết dưới đây để được giải đáp nhanh chóng.

Xem ngay Chuyên mục : Ẩm thực . Chuyên mục bao gồm 203 bài viết

Di chúc là gì? Di chúc có được viết tay không?

Di chúc viết tay hướng đến mục đích gì?

Di chúc viết tay hướng đến mục đích gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Theo điều 627, Điều 628 thì hình thức di chúc được thể hiện ở hai dạng. Đó là di chúc văn bản và di chúc bằng tay. Trong đó di chúc văn bản được chia thành:

 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Theo căn cứ ở trên thì pháp luật cho phép người lập di chúc ở dạng văn bản. Trong khi đó thì di chúc viết tay hay đánh máy đều tồn tại ở dạng giấy tờ, văn bản. Do đó, người lập di chúc hoàn toàn có thể viết bằng tay. Di chúc có thể có người làm chứng hoặc không có người làm chứng, được công chứng hoặc chứng thực.

Xem ngay Chuyên mục : Đất nước Hàn Quốc . Chuyên mục bao gồm 32 bài viết

Mẫu di chúc viết tay cần có những điều kiện nào?

Điều kiện viết di chúc gồm những gì?

Điều kiện viết di chúc gồm những gì?

Điều kiện để di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp có cần công chứng?

Di chúc hợp pháp có cần công chứng?

Tại điều 624, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định điều kiện để di chúc hợp pháp bao gồm:

 • Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.
 • Nội dung bản di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Di chúc của người từ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015.
 • Di chúc miệng là hợp pháp nếu viết thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Mẫu di chúc viết tay có những nội dung nào?

Di chúc phải ghi rõ là để lại tài sản cho ai

Di chúc phải ghi rõ là để lại tài sản cho ai

Nội dung của di chúc được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc gồm những nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.
 • Di sản để lại và nơi có di sản.
Mẫu di chúc viết tay cần đáp ứng những yêu cầu về nội dung nào?

Mẫu di chúc viết tay cần đáp ứng những yêu cầu về nội dung nào?

Lưu ý:

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký của người lập.

– Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Có thể thấy di chúc viết tay vẫn được xem là loại di chúc theo hình thức văn bản có hoặc không có người làm chứng khi đáp ứng được các điều kiện, nội dung cần có của di chúc thì di chúc viết tay vẫn hợp pháp.

Xem ngay Chuyên mục : Khám phá . Chuyên mục bao gồm 35 bài viết

Mẫu di chúc viết tay phổ biến, đúng quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại …………..

Họ và tên tôi là: ………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1…………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ……………………….. ……………………….. ………………….. ……………………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)………………………………… ………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………..

Chứng minh nhân dân…..Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………… sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm……. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang.

                        ………….., ngày … tháng … năm ……

                                                                         Người lập Di chúc

                                                                                (Ký và ghi rõ họ và tên)

Có thể thấy giá trị của di chúc viết tay ngang bằng với những loại di chúc khác. Do đó, nếu cần thiết thì bạn có thể sử dụng mẫu di chúc viết tay ở trên.

 1. - 80%
  3000k vnđ
  600k
  Học Tự Nhập Hàng Trung Quốc Cập Nhật 2022 - Giảng viên Vũ Mạnh Thắng
 2. - 100%
  700k vnđ
  0k
  Lập trình Kotlin toàn tập - Giảng viên Trần Duy Thanh
 3. - 95%
  7000k vnđ
  399k
  Nắm vững ngữ pháp tiếng Hàn qua các mẫu câu thông dụng - Giảng viên LÊ MAI LINH
 4. - 81%
  1500k vnđ
  299k
  Giải phóng ngôn từ - Giảng viên Phan Thanh Dũng
 5. - 81%
  5200k vnđ
  990k
  Dựng phim nâng cao ca nhạc & hiệu ứng kỹ xảo với Adobe Premiere CC - Giảng viên Phạm Anh Dũng

Câu hỏi thường gặp

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
Theo điều 627, Điều 628 thì hình thức di chúc được thể hiện ở hai dạng. Đó là di chúc văn bản và di chúc bằng tay.