Áp dung Quy Luật Nhân Quả vào Cuộc Sống

5/5 - 1 votes

Quy luật nhân quả là gì ?

Trong cuộc sống luôn tồn tại những luật hiển nhiên. Ví dụ như quy luật nhân quả. Dù nó không xảy ra ngay lập tức nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai hoặc những kiếp sống sau. Đã gieo nhân thì chắc chắn sẽ phải nhận quả.

Thường nhiều người không ý thức được những việc họ làm vô tình gieo những nhân xấu. Đến một ngày chúng sẽ nở ra và  phải chịu những hâu quả tệ hại. Chẳng ai hút một điếu thuốc mà bị ung thư phổi quá. Quá trình đó kéo dài đến hàng chục năm. Dù đối tượng có vẻ thỏa mãn với cảm giác hút thuốc và không màng đến hậu quả. Nhưng nó đang dần dần bóp chết họ.

Nhiều việc trong cuộc sống của chúng ta cũng vây . Chúng ta vội vàng đâu phải vì công việc cấp thiết mà ta chưa nhân ra được cốt lõi của vấn đề hãy trì hoãn công việc nước đến chân mới nhảy.

Tôi từng đọc đâu đó trong sách của khổng tử rằng người quân tử làm mà như không làm. Có lẽ họ nhận rõ cốt lõi của vẫn đề và làm nó một cách bình thản.

Sự bình thản ấy khó đạt được làm sao. Phải trải qua bao nhiêu tăng trầm trong cuộc sống. Tích lũy bao nhiêu kiếm thức mới đạt được ?

Giầu sang phú quý tôi không cần. Chỉ mong được bình thản, không thẹn với trời, với bản thân. Và được làm công việc mình yêu thích.

Tái bút : Luật nhân quả không bao giờ bỏ xót ai. Tại sao có những người hiền lành luôn gặp phải chắc trở trong cuộc sống, những người độc ác thì lại sống tỏng giàu sang phú quý. Phải chăng kiếp trước họ đã làm những điều ác, kiếp này họ phải nhận lấy quả báo ?