Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel Nhanh Chóng

Bạn muốn hiểu về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel? Bạn muốn nắm rõ các lỗi phổ biến của hàm Vlookup và cách sửa lỗi nhanh chóng? Tham khảo bài viết ngay đây để sử dụng thuần thục hàm Vlookup.

Cú pháp của hàm Vlookup

Cách sử dụng hàm Vlookup

Cách sử dụng hàm Vlookup

Hàm Vlookup thường được dùng để tìm kiếm theo cột. Hàm Vlookup có thể được dùng độc lập hoặc kết hợp với nhiều hàm như: IF, SUM, …

Cú pháp của hàm Vlookup thường là:

= VLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Col_index_num,[Range_lookup]).

Trong đó:

Lookup_value: Là giá trị dùng để tìm kiếm.

Table_array: Đây là vùng điều kiện để dò tìm giá trị tìm kiếm, cột đầu tiên trong table_array là cột để tìm giá trị tìm kiếm.

Col_index_num: Đây là thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị cần tìm. Cột đầu tiên của vùng dữ liệu được tính là 1.

Range lookup: Là kiểu tìm kiếm, gồm 2 kiểu TRUE và FALSE. (Có thể có hoặc không).

TRUE tương ứng với 1 là tìm kiếm tương đối. Còn FALSE tương ứng với 0 là tìm kiếm tuyệt đối.

Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel

Để hiểu thêm về hàm Vlookup thì bạn có thể xét ví dụ sau đây.

Ví dụ về cách sử dụng hàm Vlookup

Ví dụ về cách sử dụng hàm Vlookup

Để xếp loại học sinh theo các thứ bậc thì tại ô E4, bạn điền công thức: =VLOOKUP(D4,$B$11:$C$15,2,1).

Trong đó:

  • Dấu $được sử dụng để cố định các dòng, các cột của bảng 2 khi bạn copy công thức sang các ô khác.
  • Số 2là số thứ tự của cột dữ liệu.
  • Range_lookup= 1 (TRUE) để dò tìm điểm số có giá trị gần nhất.

Khi này Excel sẽ lấy điểm số ở cột D4 và dò trong bảng 2. Trong trường hợp giá trị gần nhất của D4 trong bảng (ở đây là 8.5) thì Excel sẽ trả về kết quả tương ứng ở cột 2 là Giỏi.

Cuối cùng bạn chỉ cần copy công thức cho các ô khác hoặc sử dụng Flash Fill. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc xếp loại học sinh theo điểm số nhanh chóng.

Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel

Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel

Một số lỗi thường gặp khi dùng hàm Vlookup

Lỗi #N/A

Hàm Vlookup chỉ có thể tìm các giá trị trên cột ngoài cùng bên trái Table_array. Ngoài ra, nếu không tìm thấy kết quả chính xác thì sẽ trả về lỗi #N/A.

Cụ thể như ví dụ sau đây, khi dữ liệu “Rau muống” không có trong bảng dò tìm thì sẽ trả về lỗi #N/A.

Ví dụ về lỗi #N/A

Ví dụ về lỗi #N/A

Lỗi #REF! khi sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Trong trường hợp Col_index_num lớn hơn số cột trong Table_array thì sẽ xuất hiện lỗi #REF! Khi này, bạn cần kiểm tra công thức để đảm bảo Col_index_num bằng hoặc nhỏ hơn số cột trong Table_array.

Cụ thể như ví dụ sau đây. Khi nhập số thứ tự cột là 3 thì công thức sẽ hiển thị lỗi. Bởi từ B2:C10 chỉ chứa 2 cột.

Ví dụ về lỗi #REF!

Ví dụ về lỗi #REF!

Trên đây là công thức và một số lỗi thường gặp của hàm Vlookup. Hy vọng với chia sẻ trên, bạn sẽ nắm rõ các thao tác sử dụng hàm Vlookup hơn.

Làm chủ excel qua 100+ chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao - Đinh Hồng Lĩnh

9429 học viên
  • Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản về bảng tính Excel, về các thao tác tùy chỉnh, thao tác làm việc với Sheet, các phím tắt...
  • Hiểu được bản chất của cell (ô tính), thành phần quan trọng nhất của Excel, từ đó giúp bạn tự tin khi sử dụng Excel
  • Hiểu rõ bản chất và áp dụng thành thạo các công cụ xử lý dữ liệu đến định dạng bảng tính (custom format, conditional formatting)
  • Thành thạo sử dụng toàn bộ các hàm trong Excel hay, không còn lo ngại khi phải làm việc với các hàm khó để ứng dụng công việc nữa
  • Tạo ra được các báo cáo, biểu đồ động với Pivot Table, Slicer, Pivot Chart, có cái nhìn căn bản đầu tiên về VBA trong Excel
  • Tự tin vào kiến thức Excel trong khóa học để tham gia thi MOS Excel đạt điểm cao
  • Gây được ấn tượng tốt với nhà quản lý, lãnh đạo, từ đó tạo bước đà lớn trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp
Hồi đã tìm mã giảm giá khóa học.
Áp dụng thêm mã VNHOICOM để được giảm 40%.
Áp dụng thêm mã MAKM50 để được giảm 50%.
Đến nơi bán khóa học

Câu hỏi thường gặp

Lookup_value: Là giá trị dùng để tìm kiếm.
Range lookup: Là kiểu tìm kiếm, gồm 2 kiểu TRUE và FALSE. (Có thể có hoặc không).