[Nên Biết] Cách Sử Dụng Các Hàm Tìm Kiếm Trong Excel

✅ Cập nhật⭐ 2022
✅ Số chữ⭐ 1150 chữ
✅ Tác giả⭐ Vnhoi
✅ Xác nhận⭐ Đã xác nhận

Trong Excel có nhiều hàm hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên liệu bạn đã nắm rõ hết các hàm tìm kiếm trong Excel nổi bật? Tham khảo bài biết ngay sau đây để biết cách sử dụng các hàm tìm kiếm Hlookup, Vlookup, … nhanh chóng.   

Xem ngay : Từ vựng tiếng anh

Hàm tìm kiếm Hlookup

Hàm tìm kiếm Hlookup

Hàm tìm kiếm Hlookup

Hàm Hlookup là hàm tìm kiếm một giá trị đầu tiên của bảng tham chiếu và cho ra kết quả tương ứng.

Cú pháp:

=HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_Num,Range_lookup).

Trong đó:

 • Lookup_value: Là giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
 • Table_ array: Là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không kể cột tiêu đề.
 • Row_index_Num: Đây là số thứ tự dòng chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu.
 • Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu.

Ví dụ: Tìm kiếm mã đơn vị theo bảng dưới đây:

Ví dụ về hàm Hlookup

Ví dụ về hàm Hlookup

Công thức sẽ là =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1).

Kết quả nhận được là như sau.

Kết quả hiển thị

Kết quả hiển thị

Sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel – Vlookup

Cú pháp hàm Vlookup:

=VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup).

Trong đó:

 • Lookup_value:  Đây là giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
 • Table_ array:Là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.
 • Col_index_Num: Là số thứ tự cột chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu.
 • Range_lookup: Biểu thị cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu.

Ví dụ: Tìm giá trị mức thưởng tại bảng tham chiếu sau đây:

Ví dụ về hàm tìm kiếm trong Excel

Ví dụ về hàm tìm kiếm trong Excel

Công thức cho ví dụ trên =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0).

Trong đó:

 • K6: Là cột mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu.
 • $A$12:$B$14 : Là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu.
 • 2: Đây là cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu.
 • 0: Là cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp.

Hướng dẫn sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel để tìm tên

Bước 1: Để tìm kiếm tên trong Excel thì cần chọn cột tên sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + F hoặc Home -> Find & Select -> Find mở cửa sổ tìm kiếm.

Ví dụ về tìm kiếm tên

Ví dụ về tìm kiếm tên

Bước 2: Tại cửa sổ Find and Replace trong thẻ Find bạn nhập tên cần tìm kiếm ở ô Find What. Đồng thời để tìm kiếm nâng cao bạn nhấn Options và thiết lập lại tùy chỉnh.

Bước 3: Bấm chọn vào Find Next tìm kiếm lần lượt hoặc Find All tìm kiếm tất cả.

Quá trình tìm kiếm tên với Find All hiện một danh sách tên hiển thị bạn bạn chọn tên tìm kiếm thì Excel sẽ hiển thị kết quả.

Kết quả hiển thị

Kết quả hiển thị

Trên đây là tổng hợp những cách tìm kiếm dữ liệu trong Excel. Mong rằng bạn sẽ chọn được hàm tìm kiếm phù hợp nhất.

 1. - 84%
  1200k vnđ
  199k
  Excel ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp - Giảng viên LÊ CHÍ XUÂN

Câu hỏi thường gặp

=HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_Num,Range_lookup).
=VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup).
Translate »