Cách Sử Dụng Hàm TEXT Trong Excel

✅ Cập nhật⭐ 2022
✅ Số chữ⭐ 1188 chữ
✅ Tác giả⭐ Vnhoi
✅ Xác nhận⭐ Đã xác nhận

Để chuyển đổi dữ liệu số sang dạng văn bản thì cần sử dụng hàm TEXT trong Excel. Đây là hàm vô cùng thông dụng nhưng liệu rằng bạn đã nắm rõ cách sử dụng hàm Text? Tham khảo bài viết ngay đây để sử dụng thành thạo hàm Text.

Xem ngay Chuyên mục : Excel . Chuyên mục bao gồm 52 bài viết

Cú pháp hàm TEXT

Cách sử dụng của hàm Text

Cách sử dụng của hàm Text

Cú pháp hàm TEXT: =TEXT(value, format_text).

Trong đó:

 • Value:Là giá trị số cần chuyển sang văn bản.
 • Format_text: Là định dạng cần sử dụng, cung cấp thể thức của mã định dạng được đặt trong dấu ngoặc kép, như “mm/dd/yy”.

Lưu ý khi dùng hàm Text:

 • Hàm định dạng số trong Excel sẽ chuyển đổi số thành văn bản. Bạn cần cân nhắc khi định dạng text trong Excel vì điều này có thể khiến việc không thể sử dụng các dữ liệu đó để tính toán sau này.
 • Nếu sử dụng hàm TEXT để định dạng số, bạn nên giữ lại dữ liệu gốc để thực hiện tham chiếu và tính toán về sau.
Xem ngay Chuyên mục : Tản mạn . Chuyên mục bao gồm 7 bài viết

Mã định dạng hàm TEXT trong Excel

Mô tảĐịnh dạng mã mẫu
0Chữ số thể hiện những số 0 vô nghĩa·        # .00 tính đến số thập phân thứ 2.

·        Nếu nhập 2.5. trong ô tham chiếu, số hiển thị là 2.50.

#Dấu ngăn không biểu diễn thêm số 0·        #.## – tính đến số thập phân thứ 2.

·        Nếu nhập 2.5, số hiển thị là 2.5.

·        Nếu nhập 2.5555, số hiển thị là 2.56.

?Dấu để khoảng trống cho số 0 vô nghĩa nhưng không biểu diễn chúng. Thường được dùng để sắp xếp các số trong cột tại một điểm thập phân#.?? Biểu diễn tối đa 2 phần thập phân và căn nhập cho các điểm thập phân trong một cột.
.Điểm thập phân###,###.## biểu hiện dấu phân tách hàng nghìn và 2 số thập phân.
,Ngăn cách hàng nghìn###,###.## biểu hiện dấu phân tách hàng nghìn và 2 số thập phân.
Xem ngay : Học tiếng anh cấp tốc

Cách sử dụng hàm TEXT cho Excel

Dùng hàm TEXT để kết nối văn bản và số (hoặc ngày) theo định dạng tùy chỉnh

Ví dụ: Định dạng số bên trong một chuỗi văn bản.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =”Giá của bạn là”&TEXT(A7*B7*(1-C7), “$###,###.00”) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả. Cụ thể như hình minh họa sau.

Sử dụng hàm Text để kết nối văn bản

Sử dụng hàm Text để kết nối văn bản

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Sử dụng hàm TEXT trong Excel để thêm số 0 đứng đầu mỗi số với độ dài ngắn khác nhau

Microsoft Excel sẽ tự động xóa những số 0 đứng đầu mỗi con số trong một ô và điều này không có ảnh hưởng gì trong hầu hết các trường hợp.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =TEXT(ô tham chiếu dữ liệu, số lượng số 0 muốn lấy) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả, như hình minh họa.

Ví dụ về hàm Text

Ví dụ về hàm Text

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo kết quả xuống sẽ được kết quả như hình.

Ví dụ hề hàm Text trong Excel

Ví dụ về hàm Text trong Excel

Trên đây là hướng dẫn những cách sử dụng của hàm Text. Mong rằng những chia sẻ trên đây của bài viết sẽ hữu ích đối với bạn.

 1. - 84%
  1200k vnđ
  199k
  Excel ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp - Giảng viên LÊ CHÍ XUÂN

Câu hỏi thường gặp

Cú pháp hàm TEXT: =TEXT(value, format_text).
###,###.## biểu hiện dấu phân tách hàng nghìn và 2 số thập phân.
Translate »