Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Round Trong Excel

Bạn đã biết cách làm tròn các chữ số với hàm Round. Nếu muốn làm tròn chữ số lên hoặc xuống thì cần sử dụng công thức nào? Theo dõi bài viết dưới đây để biết cách sử dụng hàm Round trong Excel thành thục.

Công thức hàm Round

Làm tròn số bằng hàm Round

Làm tròn số bằng hàm Round

Hàm Round là hàm giúp làm tròn các chữ số nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hàm này có thể sử dụng kết hợp với các hàm khác.

Công thức hàm Round = ROUND(number,n).

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.
 • N là đối số, giá trị thực tế truyền vào cho tham số, có thể là âm hoặc dương.

Làm chủ excel qua 100+ chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao - Đinh Hồng Lĩnh

9429 học viên
 • Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản về bảng tính Excel, về các thao tác tùy chỉnh, thao tác làm việc với Sheet, các phím tắt...
 • Hiểu được bản chất của cell (ô tính), thành phần quan trọng nhất của Excel, từ đó giúp bạn tự tin khi sử dụng Excel
 • Hiểu rõ bản chất và áp dụng thành thạo các công cụ xử lý dữ liệu đến định dạng bảng tính (custom format, conditional formatting)
 • Thành thạo sử dụng toàn bộ các hàm trong Excel hay, không còn lo ngại khi phải làm việc với các hàm khó để ứng dụng công việc nữa
 • Tạo ra được các báo cáo, biểu đồ động với Pivot Table, Slicer, Pivot Chart, có cái nhìn căn bản đầu tiên về VBA trong Excel
 • Tự tin vào kiến thức Excel trong khóa học để tham gia thi MOS Excel đạt điểm cao
 • Gây được ấn tượng tốt với nhà quản lý, lãnh đạo, từ đó tạo bước đà lớn trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp
Hồi đã tìm mã giảm giá khóa học.
Áp dụng thêm mã VNHOICOM để được giảm 40%.
Áp dụng thêm mã MAKM50 để được giảm 50%.
Đến nơi bán khóa học

Cách sử dụng hàm Round trong Excel

Khi bạn nhập công thức = ROUND(number,n) vào ô cần làm tròn chữ số thì sẽ xuất hiện những trường hợp sau đây:

 • Trường hợp N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.
Trường hợp n=0

Trường hợp n=0

 • Nếu trường hợp Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ, …
Hàm Round trong Excel với trường hợp n>0

Hàm Round trong Excel với trường hợp n>0

 • Nếu trường hợp N <>thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn, …

Các hàm liên quan đến hàm Round

Hàm Roundup

Hàm Roundup

Hàm Roundup trong Excel

Hàm Roundup thường cho ra kết quả làm tròn lớn hơn giá trị gốc.

Công thức =ROUNDUP(Number,num_digits).

Trong đó:

 • Number là các số cần làm tròn.
 • Num_digits là đối số âm hoặc dương.

Với hàm Roundup sẽ làm tròn theo những trường hợp sau đây:

 • Trường hợp um_digits = 0thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Trường hợp num_digits > 0thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ, …
 • Nếu num_digits <>thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

Các hàm liên quan đến hàm Round trong Excel – Hàm Rounddown

Hàm Rounddown thường cho ra kết quả làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc.

Công thức Hàm Rounddown = ROUNDDOWN(Number,num_digits).

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.
 • Num_digits là đối số âm hoặc dương.

Bạn có thể làm tròn hàm Rounddown theo những trường hợp sau đây:

 • Nếu num_digits = 0thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu num_digits > 0thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits = 2 lấy 2 số lẻ, …
 • Nếu num_digits <>thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

Trên đây là những công thức liên quan đến hàm Round. Mong rằng chia sẻ trên của bài viết sẽ giúp bạn sử dụng hàm Round thành thạo.

Câu hỏi thường gặp

Công thức =ROUNDUP(Number,num_digits).
Công thức Hàm Rounddown = ROUNDDOWN(Number,num_digits).