Cú Pháp Và Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel

✅ Cập nhật⭐ 2022
✅ Số chữ⭐ 1083 chữ
✅ Tác giả⭐ Vnhoi
✅ Xác nhận⭐ Đã xác nhận

Nhắc đến hàm dò tìm dữ liệu thì tuyệt đối không thể bỏ qua hàm Hlookup. Tuy nhiên, bạn đã biết cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel nhanh chóng? Dưới đây là cú pháp và một số ví dụ chi tiết về hàm Hlookup. Theo dõi bài viết sau đây để sử dụng hàm Hlookup tốt hơn.

Xem ngay Chuyên mục : Thiết kế . Chuyên mục bao gồm 39 bài viết

Hàm Hlookup là gì?

Hàm Hlookup

Hàm Hlookup

Hàm Hlookup thường được sử dụng khi cần dò tìm dữ liệu trong một bảng hoặc phạm vi theo hàng ngang và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng dọc.

Hàm Hlookup được sử dụng trong trường hợp tìm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, … dựa trên mã vạch hoặc tìm theo tên nhân viên xếp loại.

Xem ngay : Học tiếng anh cấp tốc

Cú pháp hàm Hlookup trong Excel

Cú pháp hàm Hlookup =HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_num, Range_lookup).

Trong đó:

– Lookup_value: Đây là giá trị cần tìm trong hàng thứ nhất của bảng. Có thể là một giá trị, tham chiếu hoặc chuỗi văn bản.

– Table_array: Là bảng thông tin để tìm kiếm dữ liệu. Có thể tham chiếu tới một phạm vi hoặc một tên phạm vi.

+ Các giá trị ở hàng thứ nhất của table_array có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.

+ Nếu range_lookup là TRUE (hoặc 1), các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array phải được đặt theo thứ tự tăng dần: …-2, -1, 0, 1, 2,… , A-Z, FALSE, TRUE. Nếu không, hàm Hlookup có thể đưa ra giá trị không đúng. Nếu range_lookup là FALSE (hoặc 0), thì không cần phải sắp xếp table_array.

– Row_index_num: Là số hàng trong table_array có giá trị kết hợp sẽ được trả về.

– Range_lookup: Là một giá trị logic cho biết bạn có muốn Hlookup tìm thấy một kết quả khớp chính xác (False-0) hay kết quả khớp tương đối (True-1).

Ví dụ về cách sử dụng của hàm Hlookup

Ví dụ 1: Tính phụ cấp cho nhân viên theo chức vụ trong công việc.

Ví dụ về hàm Hlookup trong Excel

Ví dụ về hàm Hlookup trong Excel

Để tính phụ cấp theo từng chức vụ thì tại ô D4, sử dụng công thức:

=HLOOKUP(C4,$B$11:$E$12,2,0).

Với công thức này, hàm  Hlookup sẽ dò tìm giá trị ở ô C4 trong bảng 2 từ trái qua phải. Khi tìm thấy giá trị đúng, nó sẽ trả về kết quả mức phụ cấp tương ứng nằm ở hàng 2.

Kết quả trả về

Kết quả trả về

Ví dụ 2: Sử dụng hàm Hlookup trong Excel kết hợp với hàm IF để tính doanh số “Đạt” và “Không đạt” cho nhân viên.

Điều kiện: Nếu nhân viên nhóm A, B, C, D có doanh số lớn hơn 18, 20, 17, 19, nhân viên được đánh giá là “Đạt”, nếu không là “Không Đạt”.

Sử dụng kết hợp hàm Hlookup và hàm If

Sử dụng kết hợp hàm Hlookup và hàm If

Để thực hiện yêu cầu trên của ví dụ thì tại ô E4, sử dụng công thức hàm như sau:

=IF(D4>HLOOKUP(C4,$B$14:$F15,2,0), “Đạt”, “Không Đạt”).

Khi này hàm Hlookup sẽ dò tìm và trả về chỉ tiêu tương ứng.

Kết quả hiển thị

Kết quả hiển thị

Trên đây là một số hướng dẫn về cách sử dụng của hàm Hlookup trong một số trường hợp cụ thể. Hy vọng với chia sẻ trên đây, bạn sẽ nắm rõ cách thức sử dụng hàm Hlookup hơn.

Câu hỏi thường gặp

Hàm Hlookup thường được sử dụng khi cần dò tìm dữ liệu trong một bảng hoặc phạm vi theo hàng ngang và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng dọc.
Cú pháp hàm Hlookup =HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_num, Range_lookup).
Translate »