Tổng hợp bài viết về "Đàm phán" theo thời gian

Tổng hợp những bài viết về chủ đề Đàm phán theo thời gian. Bạn có thể click vào phần số trang ở cuối để xem thêm tất cả.

Tổng hợp khóa học hay về Đàm phán

 1. - 1%
  600k vnđ
  599k
  Đọc vị đối phương trong đàm phán - thương lượng
 2. - 40%
  2000k vnđ
  1200k
  Tuyệt chiêu đàm phán
 3. - 51%
  600k vnđ
  299k
  Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán
 4. - 43%
  700k vnđ
  399k
  Kỹ năng đàm phán - 22 Kỹ thuật thương lượng đỉnh cao
 5. - 13%
  800k vnđ
  699k
  Đàm phán chuyên nghiệp bằng Tiếng Anh
 6. - 50%
  800k vnđ
  400k
  Kỹ năng đàm phán và thuyết phục