Câu nói tiếng Anh hay đáng suy ngẫm về cuộc sống

Có phải bạn đang muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân? Có phải bạn muốn biết thêm nhiều câu nói tiếng Anh bổ ích? Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay truyền động lực cuộc sống mà bạn nên biết.

Những câu nói tiếng Anh có lượt tìm kiếm cao nhất

 1. To live is the rarest thing in the word. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

Câu nói tiếng Anh về nghị lực sống

Câu nói tiếng Anh về nghị lực sống

 1. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. – Robert Frost

Trong ba từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.

 1. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.  – Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

 1. You only live once, but if you do it right, once is enough. – Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

 1. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. – William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

Câu nói giúp con người cố gắng về tương lai

Câu nói giúp con người cố gắng về tương lai

 1. - 84%
  599k vnđ
  99k
  Quy trình dựng phim HD trên Adobe Premiere CC - Giảng viên Phạm Anh Dũng
 2. - 81%
  1500k vnđ
  299k
  Phương pháp đọc sách siêu tốc 1000 từ/phút - Giảng viên Phan Thanh Dũng
 3. - 100%
  1500k vnđ
  0k
  Làm chủ nhanh chóng Zbrush với khóa học thiết kế mũ bảo hiểm - Giảng viên Phan Xuan Hoa
 4. - 100%
  590k vnđ
  0k
  COVID-19: Cẩn trọng nhưng không sợ hãi - Giảng viên Wellbeing CSKH
 5. - 95%
  7000k vnđ
  399k
  Nắm vững ngữ pháp tiếng Hàn qua các mẫu câu thông dụng - Giảng viên LÊ MAI LINH

Những câu nói tiếng Anh hay được yêu thích nhất

 1. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. – Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

 1. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. – Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 1. Life is what happens to us while we are making other plans. – Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác.

 1. Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

 1. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. – Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.

Câu nói tiếng Anh hay tạo động lực cuộc sống

Câu nói tiếng Anh hay tạo động lực cuộc sống

 1. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.

Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

 1. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

Trên đây là những câu nói tiếng Anh hay mà bạn nên biết. Mong rằng những câu nói trên đây sẽ truyền động lực cho bạn giúp vượt qua khó khăn cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Oscar Wilde
Pablo Picasso